Update cookies preferences
close menu
open menu

MORAI realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – GameINN.

 

Tytuł projektu:

“Opracowanie systemu do analizy i predykcji potencjału rozwoju umiejętności graczy przy pomocy sztucznej inteligencji”

 

Cel projektu:

Celem projektu B+R jest opracowanie systemu do analizy i predykcji potencjału rozwoju umiejętności graczy przy pomocy sztucznej inteligencji. W projekcie MORAI skupi się na rynku graczy gry sieciowej League of Legends. Spółka zbudować system informatyczny, który będzie w stanie zebrać, przetworzyć do jednolitej postaci i zapisać w bazie duży zbiór danych dotyczący przebiegu gier graczy a następnie za pomocą najnowszych algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji zbudować modele predykcyjne.

 

Wartość projektu: 1 493 173,28 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 174 901,23 PLN

 

 

 

MORAI realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.1 Sektorowe programy B+R – Szybka Ścieżka.

Tytuł projektu:

“Opracowanie narzędzia informatycznego do tworzenia systemów rankingowych dla branży e-sportowej na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji.”

 

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu B+R jest stworzenie innowacyjnego, kompletnie nowatorskiego w skali międzynarodowej, systemu informatycznego opartego na najbardziej zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji wytwarzającego rankingi graczy i zespołów z obszaru esportu.

 

Wartość projektu: 1 845 179,88 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 426 947,46 PLN

Have questions or want to discuss your project?

Our dedicated team of professionals is ready to answer your questions and explore how we can tailor our services to meet your unique needs. We're here to help!